"Grundgesetz" statt "Verfassung"
Grundgesetz statt Verfassung.docx
Microsoft Word Dokument 11.5 KB